Kupní smlouva na automobil


Kupní smlouva na automobil může být psána podle občanského nebo obchodního zákoníku, přičemž každá varianta se od sebe liší ve výhodách a nevýhodách, které z ní plynou.


Smlouva dle občanského zákoníku


Je vhodná především pro nepodnikatele, zákon stanovuje dvouletou záruční lhůtu, a to dokonce i na použité předměty. Výhodnější je však smlouva dle obchodního zákoníku jako prevence proti koupi kradeného automobilu.


Smlouva podle obchodního zákoníku


Kupní smlouva podle obchodního zákoníku chrání obě strany v případě nesrovnalostí. Chrání také proti koupi kradeného vozu, neboť podle tohoto zákona můžete nabýt práva i od ne-vlastníka. Obchod jste totiž uzavírali s dobrým úmyslem. Odpovědnost za škody je tudíž možné posléze převést na prodejce. Toho, že smlouva o koupi plyne z obchodního zákoníku, je dosaženo větou: „Kupní smlouva je uzavřená podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.“


Náležitosti kupní smlouvy:

  • Je nutné uvést popis vozu obsahující VIN, najeté kilometry, RZ, výbavu a také výčet nefunkčních prvků
  • Smlouva má obsahovat výpis servisních zásahů
  • Částka a účet kupujícího
  • Protokol o převzetí částky
  • Prohlášení o tom, že si vlastník není vědom žádných poškození, že automobil nebyl bouraný, že vůz není kradený ani zastavený