Odhlášení vozidla z evidence

V případě, že vaše vozidlo již dosloužilo, je třeba jej trvale odhlásit z evidence motorových vozidel a nechat jej ekologicky zlikvidovat. My si zde uvedeme, co budete muset udělat, aby byl vůz vyřazen z registru, a vy jste neměli nadále povinnost platit za něj zákonné pojištění.
- Nejprve musíte vyplnit žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru motorových vozidel - Budete potřebovat technický průkaz, osvědčení o registraci, tabulky registrační značky, doklad o ekologické likvidaci
- Při řízení je nutné dále předložit občanský průkaz, plnou moc (v případě, že odhlášení provádí někdo jiný než majitel) a povolení k pobytu (pokud majitel není občan ČR)
- Vyřazení vozidla z registru je bezplatné
Pokud se vozidlo nechystáte zlikvidovat, ale pouze dojde ke změně majitele (např. v důsledku prodeje), musí odhlášení z evidence proběhnout zároveň s přihlášením na nového majitele. Je nezbytné doložit podepsanou kupní smlouvu.

Dočasné vyřazení vozidla

Dočasné vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel – neboli tzv. depozit – je určeno především pro vozy a stroje, které jsou využívány sezóně (např. pracovní stroje, sportovní vozy). Aby majitel vozu nemusel platit pojištění po zbytek roku, kdy vozidlo nepoužívá, je nutné jej na určitou dobu odhlásit z registru. Dochází k uložení malého technického průkazu a tabulek registračních známek do depozitu, což je možné maximálně na dobu 12 měsíců (v nezbytných případech je možné ji prodloužit na dvojnásobek). Po uplynutí doby 12 měsíců (případně 24 měsíců) musí majitel uvést vůz do provozu, nebo v opačném případě předložit doklad o ekologické likvidaci.
Pro dočasné vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel je zapotřebí doložení následujících dokladů:

  • Doklad totožnosti
  • Technický průkaz vozu
  • Originál (ověřenou kopii) živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku pre firemní vozidlo
  • Je třeba odevzdat osvědčení o registraci vozidla a tabulky registrační známky

Pro ukončení dočasného vyřazení vozidla z evidence je nutné předložit:

  • Žádost o ukončení dočasného vyřazení vozidla z evidence
  • Zelenou kartu
  • Doklad o technické prohlídce
  • Velký technický průkaz
  • Doklad totožnosti