Postup při dopravní nehodě

Jak postupovat, pokud se stanete účastníkem dopravní nehody na území České republiky?
- Nejdříve je nutné, pokud nejste vážně zraněni nebo v šoku, zjistit situaci na místě nehody a místo zajistit, aby bylo zabráněno dalším haváriím. Za tímto účelem použijte výstražné trojúhelníky, blikající světla nebo postačí mávat praporkem
- Zjistěte, zda při nehodě došlo k nějakým zraněním a případně okamžitě kontaktujte záchrannou službu a policii, pokud je to nutné, poskytněte raněným první pomoc
- Pokud nedošlo ke zraněním nebo škodám na majetku třetí osoby, policii není nutné volat v případě, že: hmotné škody zcela zřejmě nepřesáhly 50 000,-Kč a je učiněna dohoda o zavinění s účastníky nehody
- Dohoda o zavinění (v případě, že nebyla přivolána policie) musí být písemná a podepsaná oběma stranami
- Zapište si jména a adresy svědků a řidičů
- Požadujte po viníkovi nehody občanský průkaz a Zelenou kartu. Z těchto dokladů opište jméno a bydliště osoby, typ a SPZ vozu, údaje o pojišťovně
- Pokud jste viníkem nehody, poskytněte své doklady
- Písemně oznamte škodu své pojišťovně