Výpověď

Chcete-li ukončit smlouvu o pojištění vozidla, můžete tak učinit ke konci pojistného období trvajícího jeden rok. Tato výpověď musí být písemná a je třeba, aby byla doručena nejpozději 6 týdnů před koncem období. Po skončení období můžete přejít k jiné pojišťovně. V případě, že chcete ukončit spolupráci s pojišťovnou v průběhu ročního pojistného období, budete v mnohem složitější situaci. Podat výpověď můžete:

- V případě, že pojistitel změní výši pojistného a vy s touto změnou nesouhlasíte – je potřeba poslat výpověď nejpozději do 1 měsíce od chvíle, kdy jste obdrželi obeznámení se změnou

- Do dvou měsíců od uzavření pojištění
- V případě, že: vozidlo přestalo fyzicky existovat; vozidlo bylo dočasně vyřazeno z evidence; vozidlo bylo odcizeno; vozidlo změnilo vlastníka

Pojistná smlouva může zaniknout také dohodou obou stran, tedy pojistníku a pojistitele. Pojistitel ovšem obvykle není příliš ochotný k této dohodě přistoupit. Také neplacení pojistného povede k zániku pojistné smlouvy.


Ďalší informace


Jak si můžete vypočítat cenu povinného ručení? Na tuto otázku samozřejmě neexistuje žádná obecně platná odpověď, není žádný vzoreček ani univerzální výpočet, naopak každá pojišťovna postupuje při určování ceny pojistného zcela jinak, zohledňuje rozdílné faktory a stanovuje výši pojistného podle vlastních měřítek. Ceny u jednotlivých pojišťoven se proto od sebe velmi liší, a stejné vozidlo tak může jeden poskytovatel pojistit za cenu i o několik tisíc vyšší nebo nižší než druhý.


Obecně je cena dána rozsahem služeb, maximální výší bonusů, výší limitů pojistného plnění a také samozřejmě parametry vozidla a dalšími faktory. Z technických parametrů jsou obvykle zohledňovány tyto: objem válců, výkon motoru, hmotnost vozidla. Další vlastnosti, které ovlivní cenu, jsou: rok výroby vozu, druh vozu, užití vozu, bydliště, věk řidiče, bezeškodní průběh atd. Ne každá pojišťovna využívá při výpočtu všechny vyjmenované údaje, některé společnosti určují cenu pouze na základě např. výkonu motoru a objem nebo hmotnost je nezajímá. V současnosti dále platí trend, že zvýhodňováni jsou starší a zkušenější řidiči, majitele vozů z menších měst a obcí, nepodnikatelé před podnikateli, vozidla starší než deset let. Velmi důležitý faktor je bezeškodní průběh a maximální dosažitelný bonus. Většina pojišťoven uděluje 5 % za každý rok jízdy bez nehod, maximální dosažitelná hranice se však liší. Každá pojišťovna také nabízí své specifické slevy a bonusy a například možnost převést je na další vozidla v rodině.


Jak tedy zjistit cenu pojistného u dané společnosti? Na internetových stránkách pojišťovny se obvykle nachází online kalkulačka, do které zadáte požadované údaje a můžete si výši splátek vypočítat. Další možností je využití služby porovnání povinného ručení online. Tato služba vám zdarma – po vyplnění údajů do formuláře – ukáže ceny všech dostupných pojišťoven pro vaše vozidlo.